Znanje

Dom > Znanje > Sadržaj
Upotreba volfram karbida
Apr 24, 2018

1, koji se koristi u velikom broju alata za rezanje velikih brzina, konstrukcijskih materijala peći, dijelova mlaznog motora, metalnih keramičkih materijala, grijaćih tijela otpora i drugih proizvoda.

2. Koristi se za izradu alata za rezanje, dijelova otpornih na habanje, taljenjem taline od bakra, kobalta, antimona i drugih metala, poluvodičkih filmova otpornih na habanje.

3. Koristi se kao superhard materijal alata i materijal otporan na habanje. Može stvoriti čvrstu otopinu s mnogo karbida. Uređaj za WC-TiC-Co karbid je široko korišten. Također se može koristiti kao NbC-C i TaC-C ternarni sustav. Aditivi prilagođeni karbidima ne samo da smanjuju temperaturu sinteriranja, nego i održavaju izvrsne performanse, mogu se koristiti kao zrakoplovni materijali.

4, koristeći volframski anhidrid (W03) i grafit u redukcijskoj atmosferi 1400-1600 ° C, visoki stupanj sinteze praha za volfram karbid (WC), a zatim vrućim pritiskom sinteriranja ili vrućim izostatičkim prešanjem mogu se načiniti gusti keramički proizvodi.
Copyright © Yeses New Material Co., Ltd. Sva prava pridržana.Telefon: +86-731-22610061